Missie

T-MAN is een jong, dynamisch en flexibel bedrijf, dat in staat is om snel te schakelen en zich door haar kernwaarden weet te onderscheiden.

Op professionele en deskundige wijze en vanuit van een groot netwerk werken wij samen met onze werkgevers (opdrachtgevers) en kandidaten. Wij doen dit op een open, eerlijke en integere wijze.

Wij nemen kennis van en verdiepen ons in de bedrijfscultuur van onze opdrachtgever, het gewenste profiel, en de potentiele kandidaten. Wij zijn doorzetters, betrokken, betrouwbaar, mensgericht en gefocust op resultaat.

Dit alles heeft tot doel om keer op keer een geslaagde bemiddeling met bestendige resultaten tot stand te brengen, zodat meerwaarde voor de werkgever wordt gecreëerd, doelstellingen worden behaald alsook een lange termijn relatie met zowel kandidaat als opdrachtgever tot stand wordt gebracht.

Visie

Als gevolg van de aantrekkende economie in samenhang met de (nog altijd) achterblijvende instroom van technische opleidingen en groeiende markt, is er thans een groot tekort ontstaan van technisch geschoold en gekwalificeerd personeel op de Nederlandse arbeidsmarkt. Deze schaarste zal de komende jaren aanhouden.

Het invullen van een openstaande vacature binnen de (bouw)technische vakgebieden brengt, als gevolg van deze schaarste, de komende jaren de nodige uitdagingen met zich mee. Bedrijven werkzaam in de bouw en technische branches dienen hiervan doordrongen te zijn. Om te voorkomen dat vacatures lange tijd niet kunnen worden ingevuld, waardoor groei- en winstdoelstellingen in gevaar komen, is het van cruciaal belang dat potentiele kandidaten en bedrijven een professionele intermediair inschakelen die zich specifiek op deze branches focust.

T-MAN is door haar specialisme, grote netwerk, alsmede kennis en ervaring binnen deze sectoren dan ook dé aangewezen partij om als professioneel intermediair op te treden bij het zoeken en selecteren van de geschikte kandidaten voor openstaande vacatures.

Kernwaarden

Onderstaande kernwaarden zijn de core-values van T-MAN. Het zijn de waarden waar wij voor staan, die wij nastreven en richting geven aan onze dagelijkse manier van werken.

  • TEAM = Together Everyone Achieves More.

Wij geloven in samenwerking en betrokkenheid. Want daarmee kom je verder. Het TEAM-principe dragen wij uit en passen we toe op zowel intern niveau (collega’s onderling) en in verbinding daarmee op extern niveau (kandidaten en opdrachtgevers). Dit alles dient er zorg voor te dragen dat de perfecte match tussen kandidaat en opdrachtgever tot stand wordt gebracht.

  • Focus en resultaatgericht

Wij focussen ons op bemiddeling in gekwalificeerd (bouw)technisch personeel. Hierdoor hebben wij de benodigde kennis van de markt, zijn we in staat om snel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen in de markt en weten wij als geen ander welke kwalificaties en vaardigheden benodigd zijn. Door onze focus zijn wij in staat om optimaal te presteren en de benodigde resultaten te leveren voor onze opdrachtgever. Wij denken bovendien niet in problemen, maar in oplossingen.

  • Betrouwbaar en transparant.

Wij streven naar een duurzame relatie met onze kandidaten, opdrachtgevers en partners. Partijen kunnen er dan ook op vertrouwen dat afspraken worden nagekomen. Kortom, wij doen wat we beloven. Onze transparante, integere manier van werken, alsook heldere wijze van communiceren maken hier vanzelfsprekend onderdeel van uit.

  • Ondernemend en vernieuwend

De arbeidsbemiddelingsmarkt verandert continue als gevolg van allerlei factoren zoals nieuwe wet- en regelgeving, maar ook veranderingen in vraag en aanbod naar specifiek geschoolde en gekwalificeerde kandidaten. Als ondernemers nemen wij een pro-actieve houding, zodat tijdig en met de nodige ondernemersgeest op deze veranderingen en vernieuwingen kan worden ingespeeld.

  • Persoonlijk en betrokken

Wij geloven in een persoonlijke benadering en betrokkenheid met zowel kandidaat als opdrachtgever. Het is deze benadering en aanpak dat naar onze mening het verschil maakt tussen het realiseren van een ‘gewone’ match en een succesvolle match.