Veelgestelde vragen

Hieronder vind je antwoord op de veelgestelde vragen door flexwerkers en werkzoekenden. De vragen zijn categorisch gerangschikt. Ondanks dat de antwoorden met zorg zijn samengesteld, kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.

Staat je vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op, we helpen je graag verder.

Algemeen

Ik zoek werk. Wat moet ik doen?

Op onze website kun je zoeken naar vacatures en direct reageren door op de ‘groene solliciteer button’ te drukken. Als je reageert op een vacature, stuur dan direct je cv mee en motiveer waarom jij geschikt bent voor deze functie. Na ontvangst van je sollicitatie ontvang je direct een ontvangstbevestiging van ons. Binnen 1 dag informeren we jou of we aanknopingspunten zien om de sollicitatieprocedure voort te zetten.

Hoe kan ik me inschrijven?

Heb je nog geen passende vacature gevonden, dan kun je ook gebruik maken van ons inschrijfformulier. Vul hier je gegevens in en het soort werk waarnaar je op zoek bent. Zodra er een passende vacature beschikbaar komt, stellen wij jou daar dan direct van op de hoogte.

Ik heb gesolliciteerd op een vacature. Wat kan ik nu verwachten?

Per e-mail ontvang je direct een ontvangstbevestiging van ons. Wij starten met het beoordelen van je cv. Binnen 1 dag ontvang je van ons bericht of jij past binnen het profiel van een vacature. Bij voldoende aanknopingspunten nodigen we je uit voor een kennismaking- en selectiegesprek.

Wat houdt een intakegesprek in?

Een persoonlijk intakegesprek is een eerste gesprek bij ons op kantoor. Tijdens dit gesprek zullen wij wat meer over ons bedrijf vertellen. Daarnaast willen wij jou ook graag wat beter leren kennen. Het biedt jou tevens de mogelijkheid om jouw wensen en ambities aan ons kenbaar te maken. Op basis van dit gesprek kan er door de recruiter een inschatting worden gemaakt welke soort functies, naast de vacatures waarop je mogelijk hebt gesolliciteerd, bij jou passen. Ook andere zaken zoals salarisindicatie, arbeidsvoorwaarden en evt. doorgroeimogelijkheden zullen tijdens dit gesprek aanbod komen.

Wat moet ik meenemen voor een intake?

Het is handig als je een intakegesprek hebt met je recruiter, dat je cv al beschikbaar is. Neem ook diploma’s, getuigschriften en referenties van vorige werkgevers mee.

Hoe weet ik of een vacature nog open staat?

Je kunt op een openstaande vacature reageren zolang deze op de site wordt getoond.

Wanneer ga ik pensioen opbouwen?

Wanneer je 26 weken voor T-MAN hebt gewerkt en 21 jaar of ouder bent, start je met het opbouwen van pensioen via het pensioenfonds Stipp. T-MAN betaalt voor jou 2,6 procent pensioenpremie over het brutoloon per maand. Het betreft hier de Basispensioenregeling.

Als je langer dan 78 weken voor T-MAN hebt gewerkt, kom je in aanmerking voor de plusregeling. Je gaat dan meer pensioen opbouwen. De pensioenopbouw bedraagt dan 7,1% van het loon. Het uitzendbureau en de uitzendkracht betaalt respectievelijk 2/3 en 1/3 van de premie.

Wat gebeurt er met mijn persoongegevens?

Deze privacy policy is van toepassing op de diensten van T-MAN. U dient zich ervan bewust te zijn dat T-MAN niet verantwoordelijk is voor de privacy policy van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. T-MAN respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wanneer is er sprake van opvolgend werkgeverschap?

Er is sprake van opvolgend werkgeverschap als de uitzendmedewerker dezelfde of soortgelijke werkzaamheden verricht, maar krachtens een arbeidsovereenkomst met een andere werkgever.

Hoe kan ik mij uitschrijven?

Wil je niet meer door T-MAN benaderd worden voor openstaande vacatures, dan kun je je uiteraard uitschrijven bij ons. Stuur een mail naar: info@t-man.nl Je kunt ook telefonisch contact met ons opnemen via tel: 010 – 66 907 34

Urenregistratie, salaris en vergoedingen

Hoe kan ik mijn gewerkte uren declareren?

Na een gewerkte werkweek kun je je uren online hier declareren. Je kunt je gewerkte uren hier verwerken, waarna het ter goedkeuring wordt voorgelegd bij het bedrijf waar je te werk bent gesteld. Zodra je werkgever goedkeuring heeft gegeven worden de geregistreerde uren meegenomen in de eerstvolgende verloningscyclus.

Wanneer ontvang ik mijn salaris?

Wij werken met een wekelijkse, vier wekelijkse of maandelijkse loonbetaling. Dit houdt in dat er, in overleg met de kandidaat, na iedere week, 4 weken, dan wel iedere maand een uitbetaling volgt.

Wat is het verschil tussen bruto en netto?

Het verschil zit hem in de belastingen en premies, die je moet afdragen als werknemer. Het brutobedrag is het deel voor belastingen en premies. Het nettobedrag is het deel na aftrek van belastingen en premies.

Ontvang ik een reiskostenvergoeding?

Je komt niet automatisch in aanmerking voor een reiskostenvergoeding. Alleen als bij het bedrijf waar je te werk wordt gesteld een reiskostenvergoeding geldt, dan heb je hierop eveneens recht.

Loonstrook

Wanneer ontvang ik mijn loonstrook?

Elke maand krijg je je loonstrook per post toegezonden.

Wat is loonheffing?

Loonheffing is een verzamelnaam van alle premies en belastingen die op het loon wordt ingehouden. Het betreft hier premies werknemersverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet, loonbelasting en premies werknemersverzekeringen.

Wat zijn reserveringen?

Voor een uitzendkracht met een uitzendovereenkomst met uitzendbeding (fase 1 en 2) geldt er geen loondoorbetaling indien je vrij wilt nemen in verband met kort verzuim/bijzonder verlof, feestdagen en vakantiedagen. In plaats daarvan worden er voor je percentages gereserveerd. De grondslag is het feitelijk loon, eventueel te verhogen met de vergoeding conform artikel 25 lid 3 sub c van de NBBU-cao voor Uitzendkrachten. Binnen 6 weken na het einde van de uitzendovereenkomst worden de nog aanwezige gereserveerde bedragen aan de uitzendkracht uitgekeerd.

Wat is het tegoed aan reserveringen?

Het tegoed aan reserveringen is uw recht op kort verzuim/bijzonder verlof, feestdagen en vakantiedagen uitgedrukt in geld. Het tegoed aan reserveringen dient te worden vermeld op de salarisspecificatie.

Ontvang ik ook een jaaropgaaf?

T-man is bij wet verplicht je een jaaropgave te verstrekken. T-man verstrekt 1 keer per jaar een jaaropgave.

Cao en Arbeidsovereenkomst

Welke CAO is op mij van toepassing?

Onze back-office is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen. De NBBU werkt met een eigen CAO. De NBBU-cao voor Uitzendkrachten is daarom op jou van toepassing. Deze CAO vind je hier.

Hoe werkt het fasensysteem?

De NBBU-cao maakt gebruik van een fasensysteem. De fase is gekoppeld aan het aantal weken dat je voor T-MAN werkt. Je bouwt, naarmate je langer werkt, steeds mee rechten op. Het fasensysteem kent 4 fasen. We lichten ze hieronder kort toe.

Fase 1
Als je voor het eerst aan de slag gaat voor T-MAN, start je in Fase 1. Fase 1 geldt gedurende de eerste 26 gewerkte weken. Elke week waarin je werkt, telt mee voor de opbouw. Voor de telling van de weken maakt het dus niet uit hoeveel uren je in de week werkt. In fase A heb je (vaak) te maken met het uitzendbeding. Dit betekent dat als je niet werkt, je ook geen loon ontvangt. Je ontvangt alleen loon over de gewerkte uren.

Wanneer een uitzendkracht 26 aaneengesloten weken niet hebt gewerkt of voor een ander uitzendbureau bent gaan werken, dan begint de telling van 78 gewerkte weken opnieuw.

Fase 2
De uitzendkracht die Fase 1 heeft doorlopen, komt in Fase 2 terecht. Deze fase duurt 52 weken. Je gaat in deze fase ook beginnen met het opbouwen van pensioen. Bij een onderbreking tussen de uitzendovereenkomsten van 26 weken of langer, start de telling weer opnieuw in fase 1. Ook in deze fase geldt dat je alleen loon ontvangt over de gewerkte uren.

Fase 3
In fase 3 ga je een uitzendovereenkomst aan voor bepaalde tijd: dit is een contract met een begin- en einddatum. Deze fase
telt maximaal 4 jaar. Je kunt in deze periode maximaal zes contracten aangaan voor bepaalde tijd, waarin je recht hebt op loondoorbetaling. Dit houdt in dat jouw loon wordt doorbetaald bij o.a. feestdagen en bij het wegvallen van werk.

Fase 4
In fase 4 ga je een uitzendovereenkomst aan voor onbepaalde tijd. Dit is een ‘vast contract’ zonder einddatum. Ook in deze fase heb je recht op loondoorbetaling.

Bovenstaande uitleg over het fasensysteem is met zorg samengesteld. Er kunnen desondanks geen rechten aan worden ontleend.

Wanneer kom ik in vaste dienst?

Wanneer je de fasesystematiek van de NBBU-CAO hebt doorlopen, heb je in fase 3 recht op een uitzendcontract voor onbepaalde tijd. Let wel, dit geldt alleen als fase 2 is voltooid en de werkzaamheden binnen 13 weken worden voortgezet of binnen deze termijn een nieuwe uitzendovereenkomst wordt aangegaan.

Geldt er voor mij een proeftijd?

Een uitzendovereenkomst kan slechts een proeftijdbeding bevatten, indien en voor zover de overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van langer dan zes maanden. Op dat moment geldt de in het Burgerlijk Wetboek voorziene maximum proeftijd.

Vakantie en ander verlof

Heb ik recht op vakantiegeld?

Je hebt recht op vakantiegeld in de vorm van een vakantiebijslag van 8% van het feitelijk loon. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het aantal te werken dagen per jaar, inclusief vakantie- en feestdagen. Het vakantiegeld wordt altijd uitgekeerd in de maand mei.

Wanneer wordt het vakantiegeld uitbetaald?

Het vakantiegeld wordt altijd uitgekeerd in de maand mei.

Hoeveel vakantiedagen bouw ik op?

Per volledige werkmaand heb je recht op 16 uur vakantie of een evenredig deel ervan als je niet een volledige maand hebt gewerkt. Dat zijn ongeveer 25 dagen per jaar bij 40 uur werken.

Heb ik het recht om een vrije dag op te nemen voor het bezoek aan een dokter of tandarts?

Ja, je hebt recht op kort verzuim verlof voor onder andere een bezoek aan een dokter of tandarts binnen een redelijke tijdsduur wegens bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Feestdagen

Welke feestdagen zijn er?

Onder algemeen erkende feestdagen wordt verstaan: Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, beide kerstdagen, Koningsdag of daarvoor in de plaats tredende dag, en Bevrijdingsdag in lustrumjaren. Het vorenstaande geldt voor zover deze feestdagen niet vallen op zaterdag en/of zondag.

Moet ik werken op een feestdag?

Het kan voorkomen dat je gedurende feestdag moet werken.

Heb ik recht op een feestdagenvergoeding?

Als er bij de inlener een uitzendvergoeding wordt toegekend, heb je er als uitzendkracht eveneens recht op.

Ziekte

Bij wie moet ik mij ziekmelden?

Als je door ziekte of een ongeval niet kunt werken, ben je verplicht dit op je eerste verzuimdag te melden voor 09:30 uur aan T-MAN alsmede de inlener waar je op dat moment te werk bent gesteld.

Betaalt T-MAN mijn loon door bij ziekte of een ongeval?

Als je werkzaam bent op basis van een uitzendovereenkomst met uitzendbeding (Fase A) geldt er geen loondoorbetaling zodra je arbeidsongeschikt geraakt. Met inachtneming van 2 wachtdagen heb je wel het recht (vangnetregeling) om op grond van de ziektewet een ZW-uitkering bij het UWV aan te vragen.
Ben je werkzaam middels een uitzendovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd (Fase B en C) dan heb je bij ziekte of ongeval wél recht op doorbetaling van een deel van het vastgestelde loon, gedurende de looptijd van de uitzendovereenkomst, met een termijn van maximaal 52 weken.

Veiligheid

Wie regelt mijn werkkleding, gereedschap en persoonlijke beschermingsmiddelen?

De inlener is verantwoordelijk voor het verstrekken van werkkleding, gereedschap en persoonlijke bescherming. T-MAN is verantwoordelijk voor het verstrekken van een Risico-Inventarisatie & Evaluatie aan de uitzendkracht, waarin de mogelijke risico’s worden beschreven.

Ik constateer een onveilige situatie op mijn werk. Wat kan ik doen?

Als je gevaarlijke situaties tegenkomt dan meld je dit aan je directe-leidinggevende en aan T-MAN. Mocht de onveilige situatie niet worden weggenomen, dan bestaat daarna eveneens de mogelijkheid om je tot de arbeidsinspectie te wenden.