CAO EN ARBEIDSVOORWAARDEN

Naast een leuke baan en plezier in je werk vinden wij het minstens zo belangrijk dat jij duidelijkheid en zekerheid hebt over de juiste toepassing van de CAO en de daarmee samenhangende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals: de vaststelling van de hoogte van het loon, de betaling van het salaris, toeslagen, betaling van overwerk, vakantiedagen, vakantietoeslag, opzegtermijn, opbouw van pensioen en scholingsbehoefte goed zijn geregeld.

LID VAN DE NBBU

Het is daarom goed om te weten dat onze backoffice partner lid is van de Nederlandse Bond Van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU). Als lid van voorgenoemde brancheorganisatie voldoen zij aan de hoogste kwaliteitseisen op het gebied van administratie en organisatie.

Als je via T-MAN aan de slag gaat, val je automatisch onder de CAO voor Uitzendkrachten. Deze CAO kun je hier als pdf downloaden. Alle arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten zijn daarin vastgesteld, om je dienstverband met ons tot een succes te maken.

Als lid van de NBBU dient onze backoffice partij te voldoen aan de juiste toepassing van de NBBU-cao. Zij worden hierop streng gecontroleerd.

DE BELANGRIJKSTE ZAKEN

Wij kunnen ons goed voorstellen dat je niet staat de springen van enthousiasme om de hele CAO zelf van A tot Z door te lezen. Wij hebben daarom de belangrijkste zaken uit de NBBU-cao hieronder voor je kort op een rijtje gezet.

(1)    Het fasensysteem.

De NBBU-cao maakt gebruik van een fasen systeem, bestaande uit 4 fasen. De fase waarin je je bevindt, is gekoppeld aan het aantal weken dat je voor T-MAN werkt. Je bouwt, naarmate je langer werkt, steeds meer rechten op. Meer gedetailleerde informatie over het fasen systeem, vind je op de pagina ‘veel gestelde vragen’, onder het kopje ‘CAO en arbeidsvoorwaarden’.

(2)    Het loonverhoudingsvoorschrift.

In de NBBU-cao is het loonverhoudingsvoorschrift (ook wel bekend onder de noemer: inlenersbeloning) van kracht. Dit impliceert dat jij recht hebt op minimaal hetzelfde loon als dat van werknemers die in vaste dienst zijn van de inlenende partij, in een gelijke functie en met dezelfde leeftijd en gelijke werkervaring.

(3)    Pensioenopbouw.

Wanneer je 26 weken voor T-MAN hebt gewerkt (einde fase 1, beginfase 2) en 21 jaar of ouder bent, start je met het opbouwen van pensioen via het pensioenfonds Stipp. Het uitzendbureau betaalt voor jou 2,6 procent pensioenpremie over het brutoloon per maand. Het betreft hier de Basispensioenregeling.

Als je langer dan 78 weken voor T-MAN hebt gewerkt, kom je in aanmerking voor de plusregeling. Je gaat dan meer pensioen opbouwen. De pensioenopbouw bedraagt dan 7,1% van het loon. Het uitzendbureau en de uitzendkracht betaalt respectievelijk 2/3 en 1/3 van de premie.

(4)    Scholing

Op grond van de NBBU-cao heeft iedere uitzendkracht recht op een scholingsgesprek. Dit scholingsgesprek zal worden gevoerd, als de uitzendkracht aangeeft hieraan behoefte te hebben. In dit gesprek wordt besproken in hoeverre de scholingsbehoefte van de uitzendkracht aansluit bij het scholingsaanbod van de uitzendonderneming. De uitzendonderneming is verplicht om jaarlijks een scholingsinspanning te leveren van 1,02% van het feitelijk loon van de uitzendkrachten in de eerste 78 weken binnen het fasensysteem.

(5)    Overige arbeidsvoorwaarden

De uitzendkracht heeft per volledige werkmaand recht op 16 uur (lees: 2 dagen) vakantie of een evenredig deel daarvan, indien er niet een volledig werkmaand is gewerkt. Jaarlijks heeft de vakantiekracht dus recht op minimaal 24 vakantiedagen op basis van een fulltime dienstverband.

Daarnaast heeft iedere uitzendkracht recht op vakantiebijslag welke 8 procent bedraagt van het feitelijk loon. Voor de berekening wordt uitgegaan van het aantal te werken dagen per jaar, inclusief vakantie- en feestdagen.

VRAGEN?

Bekijk dan eens onze pagina met veel gestelde vragen of neem anders contact met ons op. Wij staan klaar om je vragen te beantwoorden.